Σύντομο βιογραφικό

Με υποτροφία των προκρίτων του Γαλαξιδίου, σπουδάζει ζωγραφική στην ΑΣΚΤ. Πρώτος δάσκαλος του ο Α. Καλούδης (1921-23).


Photo Gallery