Ζωγραφική

Ζωγραφική : Είναι μία τέχνη, που αφορά τον άνθρωπο, φιλελεύθερη και ανθρωπιστική, η οποία διαμορφώνει σε μία συμβολική γλώσσα τους μεγάλους μύθους της ζωής ή της φαντασίας, που δίνουν ενέργεια, δύναμη και νόημα στην ζωή. Ως οπτική έκφραση της σκέψης γίνεται τελικά τρόπος ζωής.

Found 1 to 12 from 105 items